"ประชาสัมพันธ์การใช้ d-mail แก่นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ"


ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทำระบบ e-mail@dru.ac.th ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พร้อมกับได้บันทึกข้อมูลนักศึกษาทุกคนเรียบร้อยแล้ว แลพร้อมให้บริการแก่นักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอเชิญชวนให้ใช้บริการดังกล่าว  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1502791254-aug7.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 15-08-2017
จำนวนการอ่าน 351 ครั้ง