"โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark"


ไม้กลายเป็นหินฯ ราชภัฏโคราช ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โครงการรังสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก้าวสู่มหานครแห่งบรรพชีวินโลก UNESCO Global Geopark ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมด้วยโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1502362663-aug6.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 10-08-2017
จำนวนการอ่าน 190 ครั้ง