"ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"


ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการขยายการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการเตรียมพร้อมสู่การเปิดให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ในเดือน พฤศจิกายน 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดังเอกสารแนบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1502360568-aug5.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 10-08-2017
จำนวนการอ่าน 183 ครั้ง