"โครงการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว"


ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว Life of OTOP Village Photo Contest ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ เว็บไซต์ http://contestwar.com/contest/13385

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ 


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1501831695-aug3.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 04-08-2017
จำนวนการอ่าน 233 ครั้ง