"ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560"


ด้วยบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ 


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1501054589-july-16.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 26-07-2017
จำนวนการอ่าน 180 ครั้ง