"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560"


ด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พิจารณาสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ประสงค์เข้ารับทุนการศึกษาในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1501044924-july-15.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 26-07-2017
จำนวนการอ่าน 407 ครั้ง