"ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"


ด้วยสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้กำหนดจัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  28 กรกฎาคม 2560  โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ โรงอาหาร อาคาร 2 ชั้น 1 และจัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว 


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1500793262-july-14.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 23-07-2017
จำนวนการอ่าน 303 ครั้ง