"ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์"


สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทำโครงการร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 จำนวน 100,009 ดอก ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 – วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ ห้อง 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 สำนักฯจึงขอเชิญชวนท่านและประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1500792458-july-13.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 23-07-2017
จำนวนการอ่าน 223 ครั้ง