"ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560"


ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการ การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 :  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารประกอบ


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1500791755-july-12.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 23-07-2017
จำนวนการอ่าน 191 ครั้ง