"เชิญนักศึกษาร่วมงานประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานที่จะเข้าปฏิบัติงานในโครงการ ถลางมหานครศูนย์การค้าเชิงวัฒนธรรมไทยที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้"


โครงการถลางมหานคร เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายพนักงาน เพื่อใช้ในโครงการใน Theme “ศิลปะวัฒนธรรมไทยนิสิต นักศึกษาสามารถชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตรจากโครงการถลางมหานคร 


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1500791131-july-11.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 23-07-2017
จำนวนการอ่าน 222 ครั้ง