"ประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญการป้องกันและต่อต้านการทุจริต"


โครงการจัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม  เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม รายละเอียดสามารถติดตามได้ตาม link นี้ https://goo.gl/J7qHEh หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม link นี้ https://goo.gl/sB5F22 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 2023683


ไฟล์เอกสารประกอบ :   1500453560-july-10.pdf
วันที่ประชาสัมพันธ์ : 19-07-2017
จำนวนการอ่าน 283 ครั้ง