"ปฐมนิเทศบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะนำวิธีการเรียนการสอน กิจกรรม และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"
[20-08-2019] จำนวนการเข้าชม : 293 ครั้ง