"วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี 2562 นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการถวายเทียน" ให้กับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร"
[01-08-2019] จำนวนการเข้าชม : 242 ครั้ง