"คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเปิดบ้านสีชมพู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการและทำกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง"
[01-08-2019] จำนวนการเข้าชม : 218 ครั้ง