"คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และศึกษาดูงานด้านบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ อาคารเรียนรู้ตลาดน้ำสองคลอง ตลิ่งชัน ชั้น 2 วัดตลิ่งชัน กรุงเทพ"
[01-08-2019] จำนวนการเข้าชม : 253 ครั้ง