"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงศ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของคณะ เข้าร่วมพิธีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"
[01-08-2019] จำนวนการเข้าชม : 6328 ครั้ง