"เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้จัดทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย ณ ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยในพิธีมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยการจัดการ และคุณประยุทธ มณีโชติ นายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้"
[25-12-2018] จำนวนการเข้าชม : 427 ครั้ง