เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น.ส.มธุรดา  ดวงจันทร์

ประวัติและผลงาน


    น.ส.มธุรดา   ดวงจันทร์
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    Email : maturada.dru@gmail.com   เบอร์โทร : 082-9750788
    การศึกษา
    • คบ. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    • คม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    •
    •

จำนวนการเข้าชม : 292 ครั้ง
(Start : January 5, 2016)