เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) น.ส.ณิตชดาภัคร์  อเนกวรพงศ์

ประวัติและผลงาน


    น.ส.ณิตชดาภัคร์   อเนกวรพงศ์
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
    Email : -   เบอร์โทร : 081 403 1547
    การศึกษา
    • ศ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    •
    •
    •

จำนวนการเข้าชม : 62 ครั้ง
(Start : January 5, 2016)