เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป น.ส.นุชญาดา แซ่ตั้ง

ประวัติและผลงาน


    น.ส.นุชญาดา  แซ่ตั้ง
    ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    Email : nutchayada.S@dru.ac.th   เบอร์โทร :
    การศึกษา
    • บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    •
    •
    •

จำนวนการเข้าชม : 165 ครั้ง
(Start : January 5, 2016)