ระบบสารสนเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    เข้าสู่ระบบพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ คุณทราย ทาง Email: nutchayada.s@dru.ac.th เท่านั้น

 

ขั้นตอนการใช้งานระบบอย่างย่อ
1.นักศึกษากรอกข้อมูลฝึกงาน/บริษัทในระบบ
2.นักศึกษาพิมพ์ (Print) หนังสือคำร้องให้อาจารย์นิเทศเซ็นรับทราบและสแกนหรือถ่ายแล้วอัพโหลดเข้าไปในระบบ
3.นักศึกษาพิมพ์ (Print) หนังสือขอความอนุเคราะห์จากระบบ(รอ จนท. อัพโหลดขึ้นให้ 2-3 วันทำการ)
จากนั้นนำส่งบริษัทพร้อมกับหนังสือตอบรับ(ดาวน์โหลดในหน้าแรกของระบบ)
4.นักศึกษาอัพโหลดใบตอบรับจากบริษัทเข้ามาในระบบ
5.นักศึกษาพิมพ์ (Print) หนังสือส่งตัวจากระบบ(รอ จนท. อัพโหลดขึ้นให้ 2-3 วันทำการ )และมารับสมุดฝึกงานที่สำนักงานคณะฯ และออกฝึกงานฯ
6. นักศึกษาวาดแผนที่บริษัท/องค์กรและอัพโหลดเข้ามาในระบบและรอการเข้านิเทศก์จากอาจารย์
7. นักศึกษาเข้าดูข้อมูลการเข้านิเทศก์จากอาจารย์


ระบบแสดงผลได้ดีบน Google Chrome ที่ความละเอียด 1024 pixel ขึ้นไป
พบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ คุณทราย
Email: nutchayada.s@dru.ac.th