การจัดการความรู้
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
  schedule 10-11-2014     perm_identity Pisit  Bowornlertsutee  insert_chart 946
  เกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ จาก หลักสูตรบัญชี หัวข้อ “ คิดไวตอบไว มีชัยไปกว่าครึ่ง ”
  schedule 06-08-2013     perm_identity -  -  insert_chart 786
  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมกับศูนย์ภาษา ด้วยโปรแกรม Ellis Intro
  schedule 06-06-2012     perm_identity อ.ประทับใจ  อภิสิทธิ์สุขสันติ  insert_chart 1100
  กิจกรรมการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดแผนการตลาดหัวข้อ "Scoopy i Marketing Plan Contest by Honda โครงการ 4"
  schedule 06-06-2012     perm_identity อ.สุทธาทิพย์  กาญจนี  insert_chart 1188
  มารยาทไทย
  schedule 06-06-2012     perm_identity -  -  insert_chart 914
  กลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระบบผลการปฏิบัติงานสูงกับผลการปฏิบัติงานโรงพยาบาล/จิระพงค์ เรืองกุน
  schedule 02-06-2012     perm_identity จิระพงค์   เรืองกุน  insert_chart 905

แสดงรายการที่  21 / 26   รวม 26 รายการ

คู่มือบริหารจัดการ KM