KM : กลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระบบผลการปฏิบัติงานสูงกับผลการปฏิบัติงานโรงพยาบาล/จิระพงค์ เรืองกุน
หัวข้อ:   กลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระบบผลการปฏิบัติงานสูงกับผลการปฏิบัติงานโรงพยาบาล/จิระพงค์ เรืองกุน
บทคัดย่อ/รายละเอียด : 02-06-2012 กลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระบบผลการปฏิบัติงานสูงกับผลการปฏิบัติงานโรงพยาบาล/จิระพงค์ เรืองกุน
วันที่จัดกิจกรรม : 01-01-1970
สถานที่จัดกิจกรรม :
ไฟล์เอกสารประกอบ :  wms-jirapong.pdf
 : 02-06-2012       จิระพงค์   เรืองกุน