ทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2560

18/07/2017 จำนวนการอ่าน : 9086 ครั้ง

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณารับสมัครและคัดเลือกให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2560

1. ทุนศิษย์เก่า ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ (ต่อเนื่องจนจบการศึกษา) จำนวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

2. ทุนศิษย์เก่า ประเภททุนให้เปล่า จำนวน 6 ทุนๆ 3,500 บาท

3. ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทุนๆ 5,000 บาท

รายละเอียดหลักเกณฑ์และใบสมัครสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารประกอบ

ไฟล์ประกอบ : เปิดไฟล์ประกอบ

ข่าวอื่นๆ