ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

12/07/2017 จำนวนการอ่าน : 9091 ครั้ง

#ขอความร่วมมือนักศึกษาใหม่ 
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

คลิก http://dit.dru.ac.th/home/004/2560/

ไฟล์ประกอบ :

ข่าวอื่นๆ