ทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

12/07/2017 จำนวนการอ่าน : 9089 ครั้ง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณารับสมัครและคัดเลือกให้ทุนการศึกษา โดยเป็นทุนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท และทุนของคุณสมบัติ  ปรีชาชาญพานิชย์ จำนวน 1 ทุนๆ ละ ละ 3,000 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และใบสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์เอกสารประกอบ

ไฟล์ประกอบ : เปิดไฟล์ประกอบ

ข่าวอื่นๆ