การสอบ DRU TEST แบบออนไลน์

10/06/2017 จำนวนการอ่าน : 9114 ครั้ง

ด้วยนโยบายของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการให้นักศึกษารุ่นกลุ่มที่ใกล้จบการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทุกคนเข้าสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (DRU TEST) นั้น ศูนย์ภาษาจึงได้ดำเนินการติดตั้งระบบการทดสอบ DRU TEST แบบออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาและขยายโอกาสให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทราปราการ ในการเข้ารับการทดสอบ  โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอสอบได้ที่

1.     ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  อาคาร 3 ชั้น 3 

วันจันทร์  - พฤหัสบดี เวลา 9.00 – 19.00 น. วันศุกร์ 9.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ไม่มีพักกลางวัน)

2.     ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทราปราการ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 1101

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (พักกลางวันเวลา 12.00 น.) 

ไฟล์ประกอบ : เปิดไฟล์ประกอบ

ข่าวอื่นๆ