���������������������������������������������ทั้งหมด