กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

2017-07-12 14:52:08 จำนวนการอ่าน : 916 ครั้ง

รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ที่จัดกิจกรรม : จาก 15/07/2017 เวลา 13:00 น. ถึง 15/07/2017 เวลา 16:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม : โรงอาหาร อาคาร 1

ไฟล์ประกอบ :

ข่าวอื่นๆ