ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-06-02 02:02:46 จำนวนการอ่าน : 920 ครั้ง

รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ที่จัดกิจกรรม : จาก 06/07/2017 เวลา 8:30 น. ถึง 07/07/2017 เวลา 18:00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม : The PINE Resort ปทุมธานี

ไฟล์ประกอบ :

ข่าวอื่นๆ